Obvestila referata

Drugi prijavni rok - doktorski program Kemijske znanosti
12/09/2023

Prijavo na Razpis za vpis v doktorski študijski program KEMIJSKE ZNANOSTI v š. l. 2023/2024 v času odprtega drugega prijavnega roka oddate preko portala eVŠ:
http://portal.evs.gov.si/prijava/

Vaši prijavi priložite naslednje priloge:

  1. Izjavo o mentorju in izbor predmetovZ mentorjevim soglasjem smiselno izberete predmete  v  obsegu najmanj 10 kreditnih točk (KT), posamezen izbirni predmet na FKKT obsega po 5 KT. Prijavi priložite tudi kratko idejno zasnovo raziskovalnega dela.
  2. Kopijo diplomske listine univerzitetnega programa oz. programa druge stopnje (priloga ni potrebna za diplomante FKKT).
  3. Potrdilo o opravljenih izpitih oziroma kopijo priloge k diplomi univerzitetnega programa oz. programa druge stopnje (priloga ni potrebna za diplomante FKKT).

Izpolnjeno prijavo s prilogami in dokazili oddate od 19. do 21. septembra 2023 samo elektronsko preko portala eVŠ. Vpis v doktorski študijski program se opravi najkasneje do 30. septembra.

STROŠKI ŠTUDIJA
Šolnina za doktorski študij Kemijske znanosti v š. l. 2023/24: 1. letnik 5.500,00 EUR, 2. letnik 4.200,00 EUR, 3. letnik 3.000,00 EUR in 4. letnik  3.800,00 EUR, za vsa štiri leta skupaj 16.500,00 EUR.
Informacije o sofinanciranju šolnin na doktorskih študijskih programih Univerze v Ljubljani najdete na spletni strani  https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/financiranje/