Obvestila

Razpis za Prešernove nagrade študentom
28/08/2023

Spoštovani!

Skladno s »Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani« in »Pravilnikom o podeljevanju pohval in nagrad študentom UL FKKT in nagrad ter priznanja Maksa Samca« Komisija za nagrade, priznanja in promocijo UL FKKT objavlja razpis za Prešernove nagrade študentom UL FKKT in študentom Univerze v Ljubljani za leto 2023.

Predlagatelji naj predložijo dela, s katerimi se želijo potegovati za Prešernove nagrade, do vključno 10. septembra 2023 na elektronski naslov glavna.pisarna(at)fkkt.uni-lj.si

Predlagatelji predloge za Prešernovo nagrado UL in UL FKKT predložijo v elektronski obliki v skladu s spodnjimi navodili.

- zaključno delo in obrazce pošljite v ločenih dokumentih

- obrazci naj bodo podpisani z veljavnim elektronskim podpisom

- datoteke poimenujte na naslednji način: Ime Priimek–Naslov magistrskega oz. diplomskega dela, Ime Priimek – Obrazec za kandidate 2023, Ime Priimek – Izjava za repozitorij 2023 elektronska hramba nagrajenega dela, Ime Priimek – izjava za repozitorij 2023 elektronska in fizična hramba

Prijazen pozdrav!

Komisija za nagrade, priznanja in promocijo UL FKKT