Zagovor diplomskega dela Špele Polak

01/06/2023

Obveščamo vas, da bo zagovor diplomskega dela kandidatke Špele Polak, 01. 06. 2023, ob 11:00 v prostoru 1036 (1A) - Diplomska soba.

Naslov teme je Ognjeodporni materiali za steklarske peči.

Mentor diplomskega dela je prof. dr.  Marjan Marinšek.

Člani komisije:
    - izr. prof. dr.  Boštjan Genorio, Član
    - prof. dr.  Marjan Marinšek, Mentor