Zagovor magistrskega dela Anje Sever

14/06/2023

Obveščamo vas, da bo zagovor magistrskega dela kandidatke Anje Sever, 14. 06. 2023, ob 13:00 v prostoru 1036 (1A) - Diplomska soba.

Naslov teme je Produkti reakcije med nitrilom in aminom v prisotnosti cinkovega(II) sulfata(VI).

Mentorica magistrskega dela je izr. prof. dr.  Barbara Modec.

Člani komisije:
    - doc. dr.  Krištof Kranjc, Predsednik
    - prof. dr.  Janez Košmrlj, Član
    - izr. prof. dr.  Barbara Modec, Mentorica