Bokal Marjan

Department/Section: Služba za informatiko
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: K1.006
Telephone: + 386 1 479 8767
E-mail: Marjan.Bokal(at)fkkt.uni-lj.si