Search

Search Results

7233 results found.

Pavcnik_Povzetek_.pdf

Povzetek Magnezijevi in kalcijevi akumulatorji veljajo za obetavne akumulatorje prihodnosti zaradi nizkega redoks potenciala Mg in Ca kovin (–2.37 V oziroma –2.87 V proti SHE), visoke gravimetrične in

Pavcnik_Summary.pdf

Summary Magnesium and calcium batteries are considered promising post-Li battery technologies due to the low redox potentials of Mg and Ca metals (–2.37 V and –2.87 V vs. SHE, respectively), high grav

Predstavitev raziskovalnega dela študentov doktorskega študija

Predstavitev raziskovalnega dela študentov doktorskega študija Predstavitev raziskovalnega dela študentov doktorskega študija Univerza v Ljubljani Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo p.p. 5

31._8._2023_Funkcionarji-organi-odbori-komisije-FKKT.pdf

ORGANI UL FKKT A. UL FKKT 1. Dekanja: prof. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn 2. Prodekani: prof. dr. Urška Lavrenčič Štangar, za področje dodiplomskega in magistrskega študija prof. dr. Marko Novinec, z

31._8._2023_Funkcionarji-organi-odbori-komisije-FKKT.pdf

ORGANI UL FKKT A. UL FKKT 1. Dekanja: prof. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn 2. Prodekani: prof. dr. Urška Lavrenčič Štangar, za področje dodiplomskega in magistrskega študija prof. dr. Marko Novinec, z

jedilnik_september_23_pdf.pdf

JEDILNIK ZA MESEC SEPTEMBER PETEK 1.9 dnevna juha zelenjavna enolončnica s krompirjem z ali brez mesa solatni krožnik s ocvrtimi piščančjimi fingersi piščančji zrezek v vrtnarski omaki/ zelenjavni riž

Izjava_za_repozitorij_2023_elektronska_hramba_nagrajenega_dela.docx

IZJAVA ZA ELEKTRONSKO OBLIKO DELA Spodaj podpisani/-a študent/-ka _______________, vpisna številka _______________, avtor/-ica pisnega zaključnega dela študija / raziskovalnega dela z naslovom ______

Izjava_za_repozitorij_2023_elektronska_in_fizicna_hramba_nagrajenega_dela.docx

IZJAVA ZA ELEKTRONSKO IN TISKANO OBLIKO DELA Spodaj podpisani/-a študent/-ka _______________, vpisna številka _______________, avtor/-ica pisnega zaključnega dela študija / raziskovalnega dela z nasl

Obrazec_za_studente_kandidate_izbor_2023.docx

OBRAZEC ZA KANDIDATE (izpolni kandidat-vsak avtor predlaganega dela in odda na članici UL, kjer kandidira) Ime in priimek kandidata Naslov dela Mentor (ime, priimek, naziv) Somentor (ime, priimek, n