Oman Vučkovska Stojka

Department/Section: Služba za študijske in študentske zadeve
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: K1.001
Telephone: +386 1 479 8420
E-mail: Stojka.Oman(at)fkkt.uni-lj.si