Belak Bogomir

Department/Section: Služba za vzdrževanje prostorov in druge storitve
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: K1.018
Telephone: +386 1 479 8508
E-mail: Mirko.Belak(at)fkkt.uni-lj.si