prof. dr. Šebenik Urška

Workplace: 22601
Department/Section: Katedra za materiale in polimerno inženirstvo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: K1.081
Telephone: +386 1 479 8583
E-mail: Urska.Sebenik(at)fkkt.uni-lj.si