Škrinjar Branko

Department/Section: Knjižnica
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: X1.10.5
Telephone: +386 1 479 8004
E-mail: Branko.Skrinjar(at)fkkt.uni-lj.si