Malavašič Matjaž

Department/Section: Katedra za biokemijo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: K2.002
Telephone: +386 1 479 8613
E-mail: Matjaz.Malavasic(at)fkkt.uni-lj.si