izr. prof. dr. Kočar Drago

Department/Section: Katedra za analizno kemijo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: K2.099
Telephone: +386 1 479 8548
E-mail: Drago.Kocar(at)fkkt.uni-lj.si