prof. dr. Plavec Janez

Department/Section: Katedra za biokemijo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
E-mail: janez.plavec(at)fkkt.uni-lj.si