Mujkič Mirko

Department/Section: Enota za tehnično podporo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: KP.034
Telephone: +386 1 479 8619
E-mail: Mirko.Mujkic(at)fkkt.uni-lj.si