prof. dr. Gaberšček Miran

Department/Section: Katedra za analizno kemijo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: Kemijski inštitut
Telephone: +386 1 2419 100
E-mail: Miran.Gaberscek(at)fkkt.uni-lj.si