Komel Dušan

Department/Section: Katedra za analizo kemijo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: K2.083
Telephone: +386 1 479 8691
E-mail: Dusan.Komel(at)fkkt.uni-lj.si