Črček Irena

Department/Section: Glavna pisarna
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: K1.025
Telephone: +386 1 479 8429
E-mail: Irena.Crcek(at)fkkt.uni-lj.si