doc. dr. Brodnik Helena

Department/Section: Katedra za organsko kemijo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: K2.042
Telephone: +386 1 479 8626
E-mail: Helena.Brodnik(at)fkkt.uni-lj.si