doc. dr. Gunčar Gregor

Department/Section: Katedra za biokemijo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: K2.022
Telephone: +386 1 479 8545
E-mail: Gregor.Guncar(at)fkkt.uni-lj.si