Jandrić Neli

Department/Section: Tajništvo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: K1.024
Telephone: +386 1 479 8431
E-mail: Neli.Jandric(at)fkkt.uni-lj.si