prof. dr. Prosen Helena

Workplace: učitelj
Department/Section: Katedra za analizno kemijo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: K2.086
Public hours: po dogovoru
Telephone: +386 1 479 8556
E-mail: Helena.Prosen(at)fkkt.uni-lj.si
Bibliography: COBISS

Biography

BIOGRAFSKI PODATKI

Izobrazba

 • diploma 1991, Katedra za biokemijo FNT UL
 • magisterij 1996, Katedra za analizno kemijo FKKT UL
 • doktorat 2003, Katedra za analizno kemijo FKKT UL

Strokovno izpopolnjevanje

 • 1993, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Španija; mentor prof.dr. R. M. Marcé

Priznanja in nagrade

 • 2008, Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju, Slovenska znanstvena fundacija

Pedagoško delo

 • asistentka za področje analizne kemije 1996
 • docentka za področje analizne kemije 2005
 • izredna profesorica za področje analizne kemije 2011
 • redna profesorica za področje analizne kemije 2016

Strokovno delo

 • članica organizacijskega odbora za simpozij „12th International Symposium on Separation Sciences - ISSS”, Lipica, Slovenia, September 27-29, 2006
 • organizacija konference in uredništvo zbornika „15th Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry - YISAC”, Ljubljana, Slovenia, July 2-5, 2008
 • področna urednica za analizno kemijo in članica uredniškega sveta pri Acta Chimica Slovenica (2012– )
 • članica (2007-2013) in predsednica (2013– ) Komisije za nagrade, priznanja in promocijo UL FKKT

RAZISKOVALNO DELO (glejte tudi SICRIS)
 
Raziskovalna področja

 • analitika pesticidov in drugih organskih onesnaževal v vzorcih iz okolja
 • vezava in degradacija pesticidov v okoljskih vzorcih
 • metode ekstrakcije in predkoncentracije pred analizo
 • kromatografska analiza organskih spojin
 • analiza naravnih sestavin živil in rastlin (hlapne spojine - arome, bioaktivne spojine)
 • masna spektrometrija organskih spojin

Sodelovanje v raziskovalnih projektih in programih
Tekoče:

 • P1-0153 „Raziskave in razvoj analiznih metod in postopkov" (2008– , nosilec prof.dr. Marjan Veber)

Preteklo:

 • BI-RS/12-13-047 „Spektroskopska in LC-MS/MS določitev bioflavonoidov v živilih in farmacevtskih pripravkih”, bilateralni projekt Republika Slovenija - Republika Srbija (2012-2013, nosilka izr.prof.dr. Helena Prosen)
 • P0-0504-0103 „Analizna kemija", raziskovalni program (2001-2007, nosilec prof. dr. Boris Pihlar)
 • L1-7165 „Transformacija onesnaževal z ozonom in naprednimi postopki oksidacije”, aplikativni RP (2005-2008, nosilec dr. Evgen Eržen)
 • V4-0738 „Fiziološki in kakovostni mejniki integrirane pridelave grozdja”, ciljni RP (2002-2005, nosilka prof.dr. Zora Korošec-Koruza)
 • L1-5237 „Mikroanalitske metode za določanje pH papirja”, aplikativni RP (2003-2005, nosilka dr. Jana Kolar)
 • L2-3195 „Razvoj tehničnega prototipa laserskega sistema za restavriranje papirja”, aplikativni RP (2001-2003, nosilka dr. Jana Kolar)
 • J1-7373 „Novi pristopi in metode v analizni kemiji”, temeljni RP (1996-2001, nosilec prof.dr. Boris Pihlar)
 • J1-6162 „Raziskave pretvorb ionov s postopki tandemske in visoketemperaturne masne spektrometrije”, temeljni RP (1994-1998, nosilec dr. Bogdan Kralj)