asist. dr. Krivec Marko

Department/Section: Katedra za poklicno, procesno in požarno varnost
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: K1.032
Telephone: +386 1 479 8504
E-mail: Marko.Krivec(at)fkkt.uni-lj.si