Đorđević Saša

Department/Section: Služba za varovanje prostorov in opreme
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: recepcija
Telephone: +386 1 479 8400
E-mail: sasa.dzordzevic(at)fkkt.uni-lj.si