asist. razisk. dr. Kladnik Jerneja

Workplace: asistentka z doktoratom
Department/Section: Katedra za organsko kemijo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: K2.033
Telephone: +386 1 479 8722
E-mail: Jerneja.Kladnik(at)fkkt.uni-lj.si
WWW: https://www.kosmrlj-group.com/