doc. dr. Podlipnik Črtomir

Department/Section: Katedra za fizikalno kemijo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: K3.007
Telephone: +386 1 479 8543
E-mail: Crtomir.Podlipnik(at)fkkt.uni-lj.si

Biography

Izobrazba

 • Diploma 1994, Katedra za fizikalno kemijo FNT UL.
 • Magisterij 1997, Katedra za fizikalno kemijo FNT UL.
 • Doktorat 2003, Katedra za fizikalno  kemijo FKKT UL.

Strokovno izpopolnjevanje

 • 2004–2005 (18 mesecev-štipendija Marie Currie Action Fellowship - HPRN- CT-2002-00173) ),  Dipartimento di Chimica Orgranica e Industriale, Universta degli Studi di Milano, Italia, prof. A. Bernardi
 • 2009-2010 (6 mesecev, IRB program CHEM PROFARMANET-(RBPR05NWWC)),  Center for Biomolecular Interdisciplinary Studies and Industrial Applications (CISI), Milano, Italy sodelava s prof. Pierfaustom Senecijem.

Priznanja in nagrade
-

Pedagoško delo

 • Asistent za področje fizikalne kemije 1995
 • Docent  za področje fizikalne kemije 2011

Strokovno delo
-
RAZISKOVALNO DELO (glejte tudi SICRIS)
 
Raziskovalna področja

 • kvantna kemija
 • molekulsko modeliranje
 • strukturno podprto načrtovanje zdravilnih učinkovin

Sodelovanje v tekočih raziskovalnih projektih

 • P1-0201 "Fizikalna kemija" (nosilec prof. dr. V. Vlachy)

ZUNANJE POVEZAVE