mag. Vižin Vesna

Department/Section: Knjižnica
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: X1.10.4
Telephone: +386 1 479 8006
E-mail: Vesna.Vizin(at)fkkt.uni-lj.si