asist. dr. Prinčič Griša Grigorij

Department/Section: Katedra za organsko kemijo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: K2.069
Telephone: +386 1 479 8596
E-mail: Grisa.GrigorijPrincic(at)fkkt.uni-lj.si