doc. dr. Kranjc Krištof

Workplace: asistent
Department/Section: Katedra za organsko kemijo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: K2.061 (lab K2.064)
Public hours: po dogovoru
Telephone: +386 1 479 8563
E-mail: Kristof.Kranjc(at)fkkt.uni-lj.si
Bibliography: COBISS

Biography

Raziskovalna področja:


  1. cikloadicije, posebej Diels-Alderjeve reakcije 2H-piran-2-onskih derivatov, kot sintezne poti do bifenilov, anilinov, biciklo[2.2.2]oktenov, indolov itd.
  2. organska sinteza pod visokimi tlaki (do 18 kbar), pospešitev Diels-Alderjevih reakcij za priprave oksabiciklo[2.2.2]oktenov
  3. organska sinteza pod vplivom mikrovalov v povezavi z zeleno kemijo in uporabo vode kot topila. Od 2007 član uredniškega odbora revije Acta Chimica Slovenica, so-odgovoren za področje organske kemije.