Vuković - Vesel Petra

Department/Section: Katedra za anorgansko kemijo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: K3.083
Telephone: +386 1 479 8511
E-mail: Petra.Vukovic-Vesel(at)fkkt.uni-lj.si