asist. razisk. dr. Kuljanin Aleksandra

Department/Section: Katedra za kemijsko procesno, okoljsko in biokemijsko inženirstv
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: K1.071
Telephone: +386 1 479 8640
E-mail: Aleksandra.Kuljanin(at)fkkt.uni-lj.si