asist. dr. Žener Boštjan

Department/Section: Katedra za anorgansko kemijo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: K3.047
Telephone: +386 1 479 8759
E-mail: Bostjan.Zener(at)fkkt.uni-lj.si