asist. dr. Urankar Damijana

Department/Section: Katedra za organsko kemijo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: KP.052
Telephone: +386 1 479 8520
E-mail: Damijana.Urankar(at)fkkt.uni-lj.si