asist. dr. Ričko Sebastijan

Department/Section: Katedra za organsko kemijo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: K2.045
Telephone: +386 1 479 8606
E-mail: Sebastijan.Ricko(at)fkkt.uni-lj.si