prof. dr. Reščič Jurij

Department/Section: Katedra za fizikalno kemijo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: K3.013
Telephone: +386 1 479 8517
E-mail: Jurij.Rescic(at)fkkt.uni-lj.si