Lozej Mojca

Department/Section: Kadrovska služba
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: K1.010
Telephone: +386 1 479 8415
E-mail: Mojca.Lozej(at)fkkt.uni-lj.si