doc. dr. Gros Nataša

Workplace: Učitelj
Department/Section: Katedra za analizno kemijo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: K2.087
Public hours: Ponedeljek od 14:00 do 15:00
Telephone: +386 1 479 8555
E-mail: Natasa.Gros(at)fkkt.uni-lj.si
Bibliography: COBISS

Biography

BIOGRAFSKI PODATKI
 
Izobrazba

 • Diploma 1989 (kemija), Katedra za analizno kemijo FNT UL.
 • Diploma 1991 (kemijsko izobraževanje), FNT UL.
 • Magisterij 1992, Katedra za analizno kemijo FNT UL.
 • Doktorat 1996, Katedra za analizno kemijo FKKT UL.

Strokovno izpopolnjevanje

 • Podoktorsko izpopolnjevanje: pri prof. A. Townshendu in prof. S. J. Haswellu (University of Hull, Velika Britanija) s področja celovitih miniaturiziranih analiznih sistemov (μTAS- total miniaturised analytical systems), laboratorija na čipu (Lab-on-a chip) in imobilizacije encimov in reagentov, od 2000 do 2002 v več delih, izven študijskega leta, v skupnem trajanju več kot 3 mesece.
 • Podoktorsko izpopolnjevanje pri prof. dr. M. F. Camões (University of Lisbon) s področja meroslovja v kemiji in vrednotenja merilne negotovosti, 25. 1. 2007 do 26. 4. 2007.
 • Podoktorsko izpopolnjevanje pri prof. dr. G. Greenway (University of Hull) s področja uporabe nanodelcev v analiznih aplikacijah (optični nano-senzorji, ferofluidne snovi in cirkularna kromatografija) ter ciklične voltametrije, 9. 5 . 2007 do 31. 8. 2007.

Priznanja in nagrade

 • Krkina nagrada za diplomsko delo (leta 1990).
 • Priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju (2008, Ustanova slovenska znanstvena fundacija).
 • Jabolko kakovosti 1. mesto za projekte v programu  Vseživljenjsko učenje 2011, Leonardo da Vinci Prenos inovacij, Hands-on Approach to Analytical Chemistry for Vocational Schools II (Nacionalno priznanje Fakulteti s strani Ministrstva RS za šolstvo in šport in Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja za projekt, ki sem ga vodila.)
 • Zlati list 2013, Priznanje Lotrič Metrology za inovativno idejo meritve in kakovost v sklopu podjetij in organizacij: za nadzor kakovosti epruvet za hematološke določitve pred njihovo nameravano uporabo.

Pedagoško delo

 • Asistentka za področje analizne kemije 1990–1998.
 • Nastavitev na delovno mesto asistentke 1996.
 • Docentka za področje analizne kemije 1998.
 • Nastavitev na delovno mesto univerzitetne učiteljice 1999.
 • Izredna profesorica za področje analizne kemije 2009.
 • Gostujoča profesorica na University of Lisbon (31. 3. 2008 do 28. 4. 2008).

Strokovno delo

 • Članica komisije za akreditacijo in ocenjevanje kvalitete (od 2001 dalje).
 • Članica komisije za študijske zadeve (od 2001 do 2003).
 • Članica komisije za dodiplomski študij (od 2007 do 2009).
 • Članica komisije za dodiplomski in magistrski študij (od 2009 dalje).
 • Članica uredniškega odbora Chemical Sensors journal (2012 in 2013)
 • Članica Slovenskega kemijskega društva.
 • Članica IUPAC.

RAZISKOVALNO DELO (glejte tudi SICRIS)

Raziskovalna področja

 • Miniaturizacija v analizni kemiji.
 • Razvoj majhnih nizkocenovnih analiznih instrumentov za izobraževalne namene.
 • Meroslovje v kemiji, merilna negotovost, zagotavljanje kakovosti.
 • Ionska kromatografija.
 • Mineralne in izvirske vode.

Sodelovanje v tekočih raziskovalnih projektih

 • P1-0153 Raziskave in razvoj analiznih metod in postopkov (nosilec prof. dr. M. Veber).
 • LLP/LDV/TOI/2007/SI/15, 2008-5773-LDV-ToI, Evropski Leonardo da Vinci projekt prenos inovacij »Hands-on approach to analytical chemistry for vocational schools II«, 5.11.2008-20.1.2011, www.kii3.ntf.uni-lj.si/analchemvoc2/ (nosilka projekta).
 • SI/03/B/FF/PP-176012, Evropski pilotski Leonardo da Vinci projekt »Hands-on approach to analytical chemistry for vocational schools«, 10. 11. 2003 do 9. 11. 2005, www.kii.ntf.uni-lj.si/analchemvoc/ (nosilka projekta).
 • PSP 22/2001, PSP 6/2002, PSP 3/2003, Partnerships in science (SI-UK), »Miniaturisation in Analytical chemistry«, od 2001 do 2003 (nosilka projekta skupaj s prof. dr. Alanom Townshendom).