Fister Barbara

Department/Section: Služba za vzdrževanje prostorov in druge storitve
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: K1.025
Telephone: +386 1 479 8778
E-mail: Barbara.Fister(at)fkkt.uni-lj.si