prof. dr. Žnidaršič Plazl Polona

Workplace: redni profesor
Department/Section: Katedra za kemijsko procesno, okoljsko in biokemijsko inženirstv
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: K1.059
Public hours: po dogovoru
Telephone: +386 1 479 8572
E-mail: polona.znidarsic(at)fkkt.uni-lj.si
WWW: https://chemeng.fkkt.uni-lj.si/?page_id=418
Bibliography: COBISS

Biography

BIOGRAFSKI PODATKI
 
Izobrazba

 • Diploma iz kemijske tehnologije 1989, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo UL.
 • Magisterij iz biokemije 1994, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo UL.
 • Doktorat znanosti 2000, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UL.

Strokovno izpopolnjevanje v tujini

 • 2014/15 (5,5 mesecev), štipendistka Fulbrightovega sklada na School of Chemical, Biological and Environmental Engineering, Oregon State University, in na Microproducts Breakthrough Institute, Corvallis, OR, ZDA; Gostitelj: Prof. Dr. Goran N. Jovanović
 • 2003/04 (6 mesecev), Department of Chemical Engineering, Oregon State University, Corvallis, OR, ZDA; mentor: prof. dr. Goran N. Jovanović.
 • 2001 (Doctoral/post-doctoral course of EFB: Bioprocess Engineering) Supetar, Hrvaška.
 • 2001 (Ph.D. Course: Bioreaction Engineering) Center for Process Biotechnology, Technical University of Denmark, Lyngby, Danska; vodja: prof. dr. John Villadsen
 • 1997 (1,5 meseca), Department of Geography and Environmental Engineering, The Johns Hopkins University, Baltimore, MA, ZDA; mentor: prof. dr. Edward J. Bouwer.
 • 1991 (2 meseca), Forschungszentrum Bayer AG, Leverkusen, Nemčija.
 • 1988 (1 mesec), Institut für Bioprozeßtechnik, Technische Universität Graz, Avstrija; mentor: prof. dr. Walter Steiner

Pedagoško delo

 • Redna profesorica za področje biotehnologije 2016-
 • Izredna profesorica za področje biotehnologije 2012-2016
 • Docentka za področje biotehnologije 2007-2012
 • Asistentka za področje kemijskega inženirstva 1994-2007

Strokovno delo

 • Članica znanstvenega odbora Evropske sekcije za aplikativno biokatalizo (ESAB) pri Evropski federaciji za biotehnologijo (EFB)
 • Članica upravnega odbora CMST COST Akcije CM1303 Systems Biocatalysis
 • Članica uredniškega odbora revije Chemical and Biochemical Engineering Quarterly
 • Članica Programskega sveta Interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Bioznanosti 2009-
 • Podpredsednica Komisije za Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani 2009 - 2013
 • Predsednica Komisije za nagrade, priznanja in promocijo UL FKKT 2009-2013.

Nagrade in priznanja

 • štipendija Fulbrightovega sklada, 2014 (U.S. Department of State)
 • Nagrada Maksa Samca za popularizacijo študijev UL FKKT, 2013 (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani)

PEDAGOŠKO DELO
Bolonjski programi 1. stopnje

 • Biotehnologija (Univerzitetni študijski program KEMIJSKO INŽENIRSTVO na UL FKKT)
 • Osnove biokemijskega inženirstva (Univerzitetni študijski program BIOKEMIJA na UL FKKT)
 • Osnove biokemije z biotehnologijo (Visokošolski strokovni program KEMIJSKA TEHNOLOGIJA na UL FKKT)

Bolonjski programi 2. stopnje

 • Bioprocesno inženirstvo (Magistrski študijski program KEMIJSKO INŽENIRSTVO na UL FKKT)
 • Biotransformacije (Magistrski študijski program KEMIJSKO INŽENIRSTVO na UL FKKT)
 • Kemijsko mikroprocesno inženirstvo (Magistrski študijski program KEMIJSKO INŽENIRSTVO na UL FKKT)

Bolonjski programi 3. stopnje

 • Izbrana poglavja iz bioprocesnega inženirstva (Doktorski študijski program KEMIJSKE ZNANOSTI na UL FKKT)
 • Mikrofluidne naprave v bioinženirstvu (04-1-05) (Interdisciplinarni doktorski študijski program Bioznanosti na UL)
 • Bioprocesno inženirstvo bioloških makromolekul, virusov in celic (06-1-03) (Interdisciplinarni doktorski študijski program Bioznanosti na UL)

ŠTUDIJSKO GRADIVO

 • P. Žnidaršič, U. Florjančič, I. Plazl: Zbirka nalog iz kemijskega inženirstva, Založba FKKT Ljubljana, 1999, 72 str.
 • P. Žnidaršič Plazl, A. Pavko: Praktikum iz biokemijskega inženirstva, Založba FKKT Ljubljana, 2005, 89 str.
 • P. Žnidaršič Plazl, H. Podgornik: Vaje iz biotehnologije, 1. izd., Založba FKKT Ljubljana, 2005, 80 str.
 • P. Žnidaršič Plazl, H. Podgornik: Vaje iz biotehnologije, 2. izd. Založba FKKT Ljubljana, 2011, 96 str.

RAZISKOVALNO DELO (glejte tudi SICRIS)
 
Raziskovalna področja

 • Implementacija mikroreaktorske tehnologije v biotehnologiji  (skupina: Raziskovalna skupina za mikroprocesno inženirstvo)
 • Biotehnološko pridobivanje encimov
 • Biotransformacije steroidov: modeliranje in optimizacija procesa.
 • Makromorfologija nitastih gliv kot procesni parameter.
 • Procesi z imobiliziranimi mikrobnimi celicami.

Sodelovanje v tekočih raziskovalnih projektih

 • P2-0191 "Kemijsko inženirstvo" (nosilec prof. dr. Matjaž Krajnc)

Sodelovanje v mednarodnih projektih

 • Znanstveno tehnološko sodelovanje z ZDA 2017-2018: projekt Teoretične  in eksperimentalne študije biokatalitskih procesov v mikroreaktorjih, Oregon State University (nosilec: prof. dr. Igor Plazl)
 • FP7 PEOPLE - ITN projekt  EUROMBR - št. projekta 608104 (2013- 2017) - European network for innovative microbioreactor applications in bioprocess development; (nosilka na UL: prof. dr. Dr. Polona Žnidaršič Plazl)
 • FP7 projekt BIOINTENSE – št. projekta 312148 (2012-2016) - Mastering bioprocess Integration and intensification across scales (nosilka na UL: prof. dr. Polona Žnidaršič Plazl)
 • Znanstveno tehnološko sodelovanje z ZDA 2015-2016: projekt Biokatalitski procesi v mikroreaktorjih z integriranimi nanovzmetmi, University of Idaho in Oregon State University (nosilka: prof. dr. Polona Žnidaršič Plazl)
 • Sopredsednica organizacijskega odbora mednarodne konference Implementation of microreactor technology in biotechnology – IMTB 2013, 5-8.5.2013, Cavtat, Hrvaška
 • Znanstveno tehnološko sodelovanje z Republiko Kitajsko 2013-2014: projekt Sinteza nanodelcev v mikrokanalih pod vplivom mikrovalov (nosilec prof. dr. Igor Plazl)
 • Znanstveno tehnološko sodelovanje z Republiko Avstrijo 2011-2012: projekt Spremljanje bioprocesov v mikrofluidnih napravah (nosilec prof. dr. Igor Plazl)
 • Znanstveno tehnološko sodelovanje z Republiko Hrvaško 2010-2011: organizacija mednarodne tematske konference Vpeljava mikroreaktorske tehnologije v biotehnologijo – IMTB 2010, 29-30.9.2010, Ljubljana, Slovenija (koordinatorka: prof. dr. Polona Žnidaršič Plazl)
 • Mednarodno znanstveno sodelovanje, ki ga financira Nacionalna fundacija za znanost, visoko šolstvo in tehnološki razvoj Republike Hrvaške (2009-2010) – raziskovalni projekt: Sinteza ionskih tekočin in biotransformacije s temi topili v mikroreaktorjih (nosilka: prof. dr. Polona Žnidaršič Plazl)
 • Znanstveno tehnološko sodelovanje z Republiko Portugalsko 2010-2011: projekt Implementacija mikrostrukturiranih naprav v procese biotransformacij in bioseparacij (nosilec prof. dr. Igor Plazl)
 • Znanstveno tehnološko sodelovanje z Republiko Bolgarijo 2009-2011: projekt Mikrobiološke transformacije steroidov v sistemu mikrokanalov (nosilka prof. dr. Polona Žnidaršič Plazl)

Sodelovanje v infrastrukturnih centrih, tehnoloških mrežah in platformah

 • Kompetenčni center Trajnostno in inovativno gradbeništvo (KC TIGR) (nosilec na FKKT UL: prof. dr. Igor Plazl)

Izbrana objavljena dela (glejte tudi COBISS)

 1. R. Wohlgemuth, I. Plazl, P. Žnidaršič Plazl, K. V. Gernaey, J. M. Woodley. Microscale technology and biocatalytic processes: opportunities and challenges for synthesis. Trends Biotechnol., 2015, 33: 302-314, doi:10.1016/j.tibtech.2015.02.010
 2. G. Stojkovič, M. Krivec, A. Vesel, M. Marinšek, P. Žnidaršič Plazl. Surface cell immobilization within perfluoroalkoxy microchannels. Appl. Surf. Sci., 2014, 320: 810-817, dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2014.09.064
 3. P. Žnidaršič Plazl, I. Plazl. Microbiorectors. In: M. Moo-Young (Ed.-in Chief), Comprehensive Biotechnology, 2nd Ed., Amsterdam: Elsevier, 2011, pp. 289-301, www.elsevier.com/books/multi-volumes/comprehensive-biotechnology,-2nd-edition.
 4. P. Žnidaršič Plazl, I. Plazl. Steroid extraction in a microchannel system: mathematical modelling and experiments. Lab Chip, 2007, 7: 883-889, pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2007/lc/b704432a/unauth
 5. G. Jovanović, P. Žnidaršič Plazl, P. Sakrittichai, K. Al-Khaldi. Dechlorination of p-chlorophenol in a microreactor with bimetallic Pd/Fe catalyst. Ind. Eng. Chem. Res.. 2005, 44: 5099-5106, pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ie049496%2B.

 INFORMACIJE ZA ŠTUDENTE
Predavanja so na spletni učilnici FKKT.