Meden Emil

Department/Section: Služba za varstvo pri delu
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: KP.206
Telephone: +386 1 479 8593
E-mail: emil.meden(at)fkkt.uni-lj.si