asist. Grčman Matjaž

Department/Section: Katedra za analizno kemijo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: K2.107
Telephone: +386 1 479 8684
E-mail: Matjaz.Grcman(at)fkkt.uni-lj.si