asist razisk. dr. Mravljak Rok

Department/Section: Katedra za materiale in polimerno inženirstvo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: K1.066
Telephone: +386 1 479 8733
E-mail: Rok.Mravljak(at)fkkt.uni-lj.si