Valijev Anja

Department/Section: Služba za raziskovalno dejavnost
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: K1.005
Telephone: +386 1 479 8760
E-mail: Anja.Valijev(at)fkkt.uni-lj.si