asist. Rijavec Tjaša

Department/Section: Katedra za analizno kemijo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: KP.055
Telephone: +386 1 479 8668
E-mail: Tjasa.Rijavec(at)fkkt.uni-lj.si