asist. dr. Robba Ana

Department/Section: Katedra za analizno kemijo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: K2.101
Telephone: +386 1 479 8534
E-mail: ana.robba(at)fkkt.uni-lj.si