asist. Berglez Tilen

Department/Section: Katedra za fizikalno kemijo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: K3.006
Telephone: +386 1 479 8621
E-mail: Tilen.Berglez(at)fkkt.uni-lj.si