asist. Gregorc Jure

Department/Section: Katedra za organsko kemijo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: K2.071
Telephone: +386 1 479 8604
E-mail: Jure.Gregorc(at)fkkt.uni-lj.si