asist. Ravbar Miha

Department/Section: Katedra za anorgansko kemijo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: K3.091
Telephone: +386 1 479 8522
E-mail: Miha.Ravbar(at)fkkt.uni-lj.si