asist. Malnarič Iris

Department/Section: Katedra za materiale in polimerno inženirstvo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: K1.096
Telephone: +386 1 479 8710
E-mail: Iris.Malnaric(at)fkkt.uni-lj.si