asist. dr. Podjed Nina

Department/Section: Katedra za organsko kemijo
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Office number: K3.076
Telephone: +386 1 479 8527
E-mail: Nina.Podjed(at)fkkt.uni-lj.si