Kaurin Slađana

Department/Section: Služba za vzdrževanje prostorov in druge storitve
Organisation: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo , Večna pot 113 , 1000 Ljubljana
Telephone: /
E-mail: sladzana.kaurin(at)fkkt.uni-lj.si